pradžią vadas ienuolijos ienuolynai Lietuvoje ienuolynų muzika


VIENUOLYNAI LIETUVOJE

Vienuolynų numeracija
(Kaune esantys 8 vienuolynai ir Vilniuje 26 vienuolynai randami ne pagal numerius, bet atvėrus jų sąrašus, susietus su Vilniaus ir Kauno vieta žemėlapyje)  

1. Senieji Trakai. Benediktinai
2. Senųjų Trakų filija ­ Pivašiūnai. Benediktinai
3. Kaunas (Pažaislis). Kamalduliai
4. Jūžintai. Atgailos kanauninkai
5. Videniškiai. Atgailos kanauninkai
6. Vilnius. Atgailos kanauninkai
7. Vilnius. Laterano kanauninkai
8. Vilnius. Augustinai
9. Vilnius. Bonifratrai
10. Liškiava. Dominikonai
11. Palėvenė. Dominikonai
12. Paparčiai. Dominikonai
13. Paparčių filija — Kazokiškės. Dominikonai
14. Raseiniai. Dominikonai
15. Šumskas. Dominikonai
16. Trakai. Dominikonai
17. Vilniaus Kalvarijos (Verkiai). Dominikonai
18. Vilnius. Dominikonai
19. Vilnius (Lukiškės). Dominikonai
20. Žemaičių Kalvarija. Dominikonai
21. Kėdainiai. Sen. reg. karmelitai
22. Kražiai. Sen. reg. karmelitai
23. Linkuva. Sen. reg. karmelitai
24. Pumpėnai. Sen. reg. karmelitai
25. Tabariškės. Sen. reg. karmelitai
26. Vilnius. Sen. reg. karmelitai
27. Vilnius. Sen. reg. karmelitai
28. Antalieptės vienuolynas. Basieji karmelitai
29. Kaunas. Basieji karmelitai
30. Kudirkos Naumiestis. Basieji karmelitai
31. Kudirkos Naumiesčio filija ­ Griškabūdis. Basieji karmelitai
32. Vilnius. Basieji karmelitai
33. Dotnuva. Bernardinai
34. Kaunas. Bernardinai
35. Kretinga. Bernardinai
36. Telšiai. Bernardinai
37. Tytuvėnai. Bernardinai
38. Troškūnai. Bernardinai
39. Vilnius. Bernardinai
40. Dotnuva. Kapucinai
41. Kaunas. Pranciškonai konventualai
42. Norviliškės. Pranciškonai konventualai
43. Vilnius. Pranciškonai konventualai
44. Jonava. Trinitoriai
45. Vilnius (Antakalnis). Trinitoriai
46. Vilnius (Trinapolis). Trinitoriai
47. Kaunas. Jėzuitai
48. Kražiai. Jėzuitai
49. Vilnius. Jėzuitai
50. Vilnius. Jėzuitai
51. Vilnius. Jėzuitai
52. Vilnius. Jėzuitai
53. Dūkštos. Pijorai
54. Panevėžys. Pijorai
55. Kruonis. Bazilijonai
56. Vilnius. Bazilijonai
57. Jonava. Marijonai
58. Kaunas. Marijonai
59. Marijampolė. Marijonai
60. Žemaičių Kalvarija. Marijonai
61. Vilnius. Misionieriai
62. Kaunas. Rokitai
63. Vilnius. Rokitai
64. Kaunas. Benediktinės
65. Kražiai. Benediktinės
66. Vilnius. Benediktinės
67. Kaunas. Bernardinės
68. Vilnius. Bernardinės
69. Vilnius (Užupis). Bernardinės
70. Kaunas (Pažaislis). Kazimierietės
71. Krakės. Kotrynietės
72. Vilnius. Marijavitės
73. Kaunas. Šaritės
74. Vilnius. Vizitės
75. Vilnius. Stačiatikiai

Dabar Lietuvoje veikiančių vienuolijų sąrašas

VYRŲ VIENUOLIJOS

1. JĖZAUS DRAUGIJOS (JĖZUITŲ - SJ) LIETUVOS IR LATVIJOS PROVINCIJA

PROVINCIJOS KURIJA
Didžioji g. 34, LT-2001, Vilnius, tel. (22) 22 17 15

NAMAI IR REZIDENCIJOS

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia ir jėzuitų namai

Didžioji g. 34, LT-2001 Vilnius, tel. (22) 22 17 15

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia ir jėzuitų namai

Rotušės a. 9, Lt-3000 Kaunas, tel. (27) 22 16 61

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia ir jėzuitų namai

Vilniaus g. 247b, LT-5400 Šiauliai, tel. (21) 43 76 00

NOVICIATAS
Rotušės a. 9, LT-3000 Kaunas

2. ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO KUNIGŲ MARIJONŲ KONGREGACIJOS (MIC) LIETUVOS ŠV. JURGIO PROVINCIJA

PROVINCIJOS TARYBA

Laisvės al. 101a, Kaunas LT-3000, tel. (27) 22 99 65; faks. (27) 22 80 86

Kauno vienuolynas

Laisvės al. 101a, Kaunas LT-3000, tel. (27) 22 99 65; faks. (27) 22 80 86

Marijampolės vienuolynas

Bendoriaus g. 3, LT-4520 Marijampolė, tel. (243) 5 09 38, (243) 5 02 77; faks. (243) 5 17 60

Vilniaus vienuolynas

Sėlių g. 17, LT-2004 Vilnius, tel. (22) 75 21 06

Panevėžio vienuolynas

Sodų g. 3, LT-5300 Panevėžys, tel. (254) 6 88 43

NOVICIATAS

Kranto g. 4, LT-4520 Marijampolė, tel. (243) 5 02 87

3. DOMINIKONŲ (PAMOKSLININKŲ - OP) ORDINAS

LIETUVOS-LATVIJOS-ESTIJOS-BALTARUSIJOS ŠV. ANGELŲ SARGŲ GENERALINIS VIKARIATAS

Lukiškių a.10, LT-2000 Vilnius, tel. (22) 22 46 11; faks. (22) 22 51 10

Vilniaus šventųjų apaštalų Jokūbo ir Pilypo vienuolynas

Lukiškių a.10, LT-2000 Vilnius, tel. (22) 22 46 11; faks. (22) 22 51 10

4. ŠVENTOJO JONO KONGREGACIJA

EUROPOS VIKARIATAS

Saint Jean, 23 rue des Voisins, CH 1205 Geneve, Šveicarija

Vilniaus Šv. Jono teologo vienuolynas

M. Paco g. 4/1, 2055 Vilnius, tel. (22) 74 44 15; faks. (22) 61 82 70

5. ŠV. JONO BOSKO SALEZIEČIAI (SDB)

Kauno (centro) namai. Švč. M. Marijos Rožančinės parapija

Marių g. 20a, LT-3023 Kaunas, tel. (27) 73 77 71; faks. (27) 73 73 83

Vilniaus namai. Šv. kun. J. Bosko parapija

Erfurto g. 3, LT- 2049 Vilnius, tel. (22) 70 61 00, (22) 44 76 66; faks. (22) 70 61 01

Rumšiškių namai. Šv. Arkangelo Mykolo parapija

Aisčio g. 4, Rumšiškės, LT-4237 Kaišiadorių r., tel. (233) 4 74 30

Alytaus namai. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Jurgiškių g. 4, LT-4560 Alytus, tel. (235) 2 75 55

6. ŠV. PRANCIŠKAUS MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO (PRANCIŠKONŲ - OFM) LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJA

PROVINCIJOS TARYBA

Vilniaus g. 2, LT-5700 Kretinga, tel. (258) 5 35 14; faks. (258) 5 14 90

VIENUOLYNAI

Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardino vienuolynas

Maironio g. 8, LT-2001 Vilnius, tel./faks. (22) 62 92 92

Kauno Šv. Jurgio konventas

Papilio g. 9, LT-3000 Kaunas, tel. (27) 22 46 59; faks. (27) 22 48 43

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai vienuolynas

Vilniaus g. 2, LT- 5700 Kretinga, tel. (258) 5 35 14, (258) 5 35 52; faks. (258) 5 14 90

Lenkimų Šv. Onos bažnyčia

Lenkimai, LT-5691 Skuodo r., tel. (216) 5 67 41

Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia

Pajūralis, LT-5935 Šilalės r.

Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Vytauto g. 32, LT-5640 Plungė, tel. (218) 5 25 28

Tūbausių Šv. Andriejaus bažnyčia

Tūbausiai, Kurmaičių pšt., LT-5703 Kretingos r.

NOVICIATAS

Šv. Jurgio konventas, Papilio g. 9, LT-3000 Kaunas, tel. (27) 22 46 59, (27) 22 48 50; faks. (27) 22 48 43

7. ŠV. PRANCIŠKAUS MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ KAPUCINŲ ORDINO (OFM CAP.) LIETUVOS LURDO ŠVČ. M. MARIJOS VICEPROVINCIJA

R. Kalantos g. 38, LT-3014 Kaunas, tel. (27) 75 30 28

Dotnuvos namai (centras)

Vytauto g. 57, Dotnuva, LT-5050 Kėdainių r., tel. (257) 3 93 06

Kauno namai (Petrašiūnai)

R. Kalantos g. 38, LT-3014 Kaunas, tel. (27) 75 30 28

Nemakščiai

Lakštingalų g. 1, Nemakščiai, LT-4425 Raseinių r., tel. (228) 4 83 27

8. MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ KONVENTUALŲ (BROLIŲ PRANCIŠKONŲ) ORDINAS

Medininkų Šv. Kazimiero vienuolynas

Medininkai, LT-2240 Vilniaus r., tel. (22) 59 72 96

Medininkų noviciato bendruomenė

Medininkai, LT-2240 Vilniaus r., tel. (22) 59 72 36

Vilniaus bendruomenė - postulatas

Pirčiupio g. 3, LT-2030 Vilnius, tel. (22) 61 42 42; faks. (22) 61 11 44

9. BENEDIKTINŲ ORDINAS (OSB)

Solesmes (Prancūzija) benediktinų fundacija

Palendrė, LT-5470, Kelmės r.

 

MOTERŲ VIENUOLIJOS

 

LIETUVOS MOTERŲ VIENUOLIJŲ AUKŠTESNIŲJŲ VYRESNIŲJŲ KONFERENCIJA

Aukštaičių g. 10, LT-3005 Kaunas, tel. (27) 32 33 4; faks. (27) 32 34 78

1. Angelų seserų kongregacija (popiežiaus teisių)

Gabijos g. 55-23, LT-2022 Vilnius, tel. (22) 45 15 31

2. Benedikto seserų vienuolija (popiežiaus teisių) Vilniaus namai: Šv. Kotrynos abatija

Gulbių g. 4, LT-2004 Vilnius, tel. (22) 75 06 23

3. Betliejaus ir Dangun Paimtosios Mergelės seserų ir Aušrinės Marijos vienuolynas

Paparčiai, LT-4233 Kaišiadorių r., tel. (256) 4 26 16; faks. (256) 4 26 98

4. Dieviškosios Jėzaus širdies pranciškonių seserų kongregacija (diecezinė)

V. Krėvės pr. 78-33, LT-3030 Kaunas, tel. (27) 77 36 01

5. Dievo Apvaizdos seserų kongregacija (diecezinė)

Apvaizdos takas 6, LT-5300 Panevėžys, tel. (25) 46 41 80 (centriniai namai)

6. Dievo Apvaizdos mažųjų seserų kongregacija (diecezinė)

Vasario 16-osios g. 10, LT-2000 Vilnius (Šv. Jokūbo ligoninė), tel. (22) 62 52 01

7. Šv. Elzbietos seserų kongregacija (popiežiaus teisių)

Pabrėžos g. 1, Freda, LT-3018 Kaunas, tel. (27) 29 55 39

8. Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija (SJE) (diecezinė)

Karaliaus dvaro g. 4, LT-3000 Kaunas, tel. (27) 32 19 05

9. Ėmimo į Dangų seserų kongregacija (Asumpcionistės) (popiežiaus teisių)

Želvos g. 14, LT-2034 Vilnius, tel. (22) 75 02 10

10. Jėzaus Eucharistijoje Tarnaičių seserų kongregacija (popiežiaus teisių)

Birutės g. 19-2, LT-2004 Vilnius, tel.(22) 75 04 25

11. Švč. Jėzaus širdies Tarnaičių seserų kongregacija (popiežiaus teisių)

Vaisių g. 17-3, LT-3000 Kaunas, tel. (27) 41 73

12. Švč. Jėzaus širdies Tarnaičių seserų nevieša kongregacija (diecezinė)

Kalniečių g. 23, LT-3005 Kaunas, tel. (27) 79 30 47

13. Šv. Jėzaus Širdies pranciškonių misionierių kongregacija (popiežiaus teisių)

Vilniaus g. 3, LT-5700 Kretinga, tel. (258) 5 51 08

14. Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas (popiežiaus teisių)

Paštuva, Batniavos pšt., LT-4322 Kauno r., tel. (298) 5 00 36

15. Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacija (diecezinė)

Tito Masiulio g. 31, Pažaislio vienuolynas, LT-3014 Kaunas, tel. (27) 75 64 85; faks (27) 75 86 47

16. Mergelės ir kankinės šv. Kotrynos seserų kongregacija (popiežiaus teisių)

Danutės g. 7, LT-5300 Panevėžys, tel. (254) 3 35 12

17. Kauno seserų benediktinių kongregacija (diecezinė)

Benediktinių g. 6-7, LT-3000 Kaunas, tel. (27) 22 73 29, 20 24 28

18. Kristaus Karaliaus seserų kongregacija (diecezinė)

Šventaragio g. 4, LT-2001 Vilnius, tel. (22) 22 34 13

19. Kristaus Karaliaus Merginų Diakonių kongregacija (diecezinė)

Kerniaus g. 6, Kernavė, LT-4115 Širvintų r.

20. Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutas FMA (salezietės) (popiežiaus teisių)

Erfurto g. 3, LT-2049 Vilnius, tel. (22) 70 64 01

21. Meilės Misionierių seserų kongregacija (Motinos Teresės)

Laisvės g. 30, LT-5700 Kretinga, tel. (258) 5 14 22

22. Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserų kongregacija (diecezinė)

Pušyno g. 2, LT-5700 Kretinga, tel. (258) 5 54 38

23. Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos seserų kongregacija (diecezinė)

Anykščių g. 22a, LT-3005 Kaunas, tel. (27) 73 28 76

24. Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų kongregacija (popiežiaus teisių) Kauno namai (centriniai Lietuvoje)

M. Valančiaus g. 10a-3, LT-3000 Kaunas, tel. (27) 22 10 51

Vilniaus namai

Tilto g. 10-4, LT-2000 Vilnius, tel. (22) 62 46 39

25. Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Seserų Tarnaičių kongregacija (popiežiaus teisių)

Sodų g. 10, LT-5300 Panevėžys (centriniai namai), tel. (25) 43 16 02, 49 69 19

26. Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacija (diecezinė)

Žeimenos g. 6, LT-3009 Kaunas, tel. (27) 25 77 59, 25 79 10; faks. (27) 72 98 73

27. Pamokslininkų Ordino seserų vienuolija (klauzūruotos seserys dominikonės) (popiežiaus teisių)

Kalvos g. 17, LT-2007 Vilnius, tel. (22) 74 92 76

28. Šv. Pranciškaus Asyžiečio Trečiojo Ordino regulos seserų vienuolija (bernardinės) (popiežiaus teisių)

Parko g. 7, Rudamina, LT-4008 Vilniaus r., tel. (22) 56 48 32

29. Šv. Pranciškaus Dievo Apvaizdos seserų kongregacija (popiežiaus teisių)

Vilniaus g. 55, LT-4910 Utena, tel. (239) 5 87 79

30. Šventosios Šeimos seserų kongregacija (diecezinė)

Studentų g. 51, LT-3031 Kaunas, tel. (27) 79 97 41; Alyvų g. 1a, LT-4520 Marijampolė, tel. (243) 5 06 39

31. Šventosios Šeimos Misionierių seserų kongregacija (popiežiaus teisių)

Pušų g. 42-1, LT-2004 Vilnius, tel. (22) 73 07 00

32. Skaistyklos vėlių gelbėjimo seserų kongregacija (popiežiaus teisių)

Vytenio g. 2/4-36, LT-2009 Vilnius, tel. (22) 63 42 90


  bėcėlinė rodyklė erminų žodynėlis iteratūra eidinio informacija urinys


© Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.  Adresas ryšiams: Irena.Galvydyte@vda.lt
Svetainę tvarko Matematikos ir informatikos instituto Multimedia centras humanitarams

Tinklalapis atnaujintas
2000.11.24