pradžią vadas ienuolijos ienuolynai Lietuvoje ienuolynų muzika


LEIDINIO INFORMACIJA

 

Multimedia knygos informacija

Rėmėjai:
Atviros Lietuvos fondas 
VDA leidykla 

Projektas atliktas Multimedia Centre Humanitarams, Matematikos ir informatikos institute

Projekto vykdytojai:

Irena Galvydytė - projekto koordinatorė, Vilniaus dailės akademijos Mokslo skyriaus vedėja , Irena.Galvydyte@vda.lt
Dr. Nerutė Kligienė - projekto konsultantė, MII vyr. mokslinė bendradarbė, nerute@ktl.mii.lt
Jonas Zdanevičius - multimedia projekto atlikėjas, MII bendradarbis,   jonzdan@ktl.mii.lt
Giedrė Kligytė - dizainerė, Vilniaus dailės akademijos dizaino specialybės studentė, giedre@mch.mii.lt
Evaldas Ožeraitis - informatikos ekspertas-konsultantas, Multimedia centras humanitarams,  evaldas@ktl.mii.lt
Dr. Jūratė Trilupaitienė - muzikos konsultantė, Vilniaus muzikos akademijos dėstytoja

Multimedia knyga parengta pagal Vilniaus dailės akademijos  leidinį: LIETUVOS VIENUOLYNAI. Vadovas.

Multimedia knyga LIETUVOS VIENUOLYNAI skiriasi nuo 1998 m. išleisto Lietuvos vienuolynai. Vadovas visų pirma savo struktūra ir ne vien struktūra.  Pasinaudojant multimedia teikiamomis galimybėmis, kai kurie paveikslai bei meno kūriniai pateikiami ir maži, ir dideli. Juos galima rasti skyrelyje Menas Lietuvos vienuolynuose.

Naujai sukurtas vienuolynų muzikos skyrius, kuriame galima ne tik pasiskaityti apie Lietuvos vienuolynų muziką, bet ir pasiklausyti garso įrašų. Vienuolynų muzikos apžvalga, parašyta dr. Jūratės Trilupaitienės yra originali, dar niekur iki šiol neskelbta, iliustruojama pirmą kartą pateikiamais jos surastų rankraščių paveikslais. Atliekama autentiška, Lietuvos vienuolynuose neabejotinai skambėjusi muzika iš Jūratės Trilupaitienės ir Rūtos Janonienės atgaivintų Šv. Mykolo bernadinių rankraščio ir Kražių vargonų tabulatūros, pirmą kartą mūsų laikais atliktų ir išleistų kompaktinėje plokštelėje:

(CD-ROM) SENOJI LIETUVOS MUZIKA XVI-XVIIa./ Musica Terrae Vilnensis, 1998, © SEMPLICE.

 

LIETUVOS VIENUOLYNAI
  vadovas

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS LEIDYKLA, 1998

Sudarė R. Janonienė, D. Klajumienė
Redagavo A. Lagunavičius
Apipavidalino S. Bajorinas

 

Tekstų autoriai

A. A. - Aleksandra Aleksandravičiūtė
A. B. - Adomas Butrimas
A. K.-V. - Auksė Kaladžinskaitė-Vičkienė
A. P. - Arvydas Pacevičius
D. K. - Dalia Klajumienė
G. M. M. - Gražina Marija Martinaitienė
L. Š. - Laima Šinkūnaitė
M. P. - Mindaugas Paknys
P. Š. - Povilas Šverebas
R. J. - Rūta Janonienė
R. B.-P. - Rasa Butvilaitė-Petrauskienė
R. B. V. - Rūta Birutė Vitkauskienė
R. M. - Rimantė Meldytė
T. R. - Tojana Račiūnaitė
V. J. - Vidmantas Jankauskas

 

Iliustracijas pateikė:

A. Armonas:  8, 89
V. Balčytis: 146,308, 310
V. Balkus: 164, 191-195
S. Butrimienė: 357, 358, 387, 388, 389, 390, 391, 392
M. Ežerskis:  59
P. Jamski: 266
V. Jankauskas: 46, 83
R. Janonienė: 44,  78, 80-82 , 84, 86, 87, 128, 129, 171, 172, 223, 232, 235, 236, 245, 249, 268
E. Jurčys: 258
D. Klajumienė: 153, 212, 230, 290, 297, 302, 369, 372
M.Kniubas 138,139,140
R. Meldytė: 161
K. Stoškus: 116
L. Šinkūnaitė: 95, 96
J. Tamulis: 134, 102, 145, 177, 173, 385, 386
G. Trimakas: 1, 3-7, 11,13, 14, 18, 19, 20, 23, 26, 29,  38, 48, 51, 52, 62-76, 77, 93, 97, 98, 100, 101, 103-105, 107, 125, 127, 152,155, 158, 165,169, 170, 174-176, 181-186, 189, 190, 211, 221, 225, 227, 231, 233,  234, 237,238, 244, 250, 251, 253, 254, 255, 262, 264, 265, 267, 270, 271- 275, 277, 279,280,  282-289, 292- 296, 298, 306, 307, 312-314, 319, 320, 322-324, 326-328,330, 331, 333, 335-340, 343, 344, 375, viršelio 1 psl..
S. Varnas: 2, 108, 110, 111, 116, 117, 119, 120, 121,122, 124, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 379, 384

Vadove panaudota tyrimų, vykdomų Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamoje mokslo programoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meninės kultūros savitumas, medžiaga

Knygos išleidimą parėmė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 

 ISBN 9986-571-39-1


  bėcėlinė rodyklė erminų žodynėlis iteratūra eidinio informacija urinys


© Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.  Adresas ryšiams: Irena.Galvydyte@vda.lt
Svetainę tvarko Matematikos ir informatikos instituto Multimedia centras humanitarams

ISBN 9986-571-X

Tinklalapis atnaujintas
2004.08.25