pradžią vadas ienuolijos ienuolynai Lietuvoje ienuolynų muzika


ABĖCĖLINĖ VIENUOLYNŲ RODYKLĖ

 

Atgailos kanauninkai

Jūžintų buvęs atgailos kanauninkų vienuolynas ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
Videniškių buvęs atgailos kanauninkų vienuolynas ir Šv. Lauryno bažnyčia
Vilniaus buvęs atgailos kanauninkų vienuolynas ir Šv. Baltramiejaus bažnyčia

Augustinai

Vilniaus buvęs augustinų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia

Bazilijonai

Kruonio buvęs bazilijonų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia
Vilniaus bazilijonų vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia

Benediktinai

Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, buvusi Senųjų Trakų benediktinų rezidencija
Senųjų Trakų buvęs benediktinų vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bei Šv. Benedikto bažnyčia

Benediktinės

Kauno benediktinių vienuolynas ir Šv. Mikalojaus bažnyčia
Kražių buvęs benediktinių vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
Vilniaus buvęs benediktinių vienuolynas ir Šv. Kotrynos bažnyčia

Bernardinai (Mažesnieji broliai observantai)

Dotnuvos buvęs bernardinų (dabar kapucinų) vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
Kauno bernardinų vienuolynas ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
Kretingos bernardinų vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
Telšių buvęs bernardinų vienuolynas ir Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
Tytuvėnų buvęs bernardinų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
Troškūnų buvęs bernardinų vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia
Vilniaus bernardinų vienuolynas ir Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino bei Šv. Onos bažnyčios

Bernardinės

Kauno buvęs bernardinių vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia
Vilniaus buvęs bernardinių (klarisių) vienuolynas ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
Vilniaus (Užupio) buvęs Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bernardinių vienuolynas

Bonifratrai

Vilniaus buvęs bonifratrų vienuolynas ir Šv. Kryžiaus bažnyčia

Dominikonai

Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia, buvusi Paparčių dominikonų rezidencija
Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia
Palėvenės buvęs dominikonų vienuolynas ir Šv. Dominyko bažnyčia
Paparčių buvęs dominikonų vienuolynas ir Šv. Stanislovo bei Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
Raseinių buvęs dominikonų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Šumsko buvęs dominikonų vienuolynas ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
Trakų buvęs dominikonų vienuolynas
Vilniaus buvęs dominikonų vienuolynas ir Šv. Dvasios bažnyčia
Vilniaus (Lukiškių) dominikonų vienuolynas ir Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia
Vilniaus (Verkių) buvęs dominikonų vienuolynas, Kalvarijos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
Žemaičių Kalvarija, buvęs dominikonų (vėliau - marijonų) vienuolynas ir Švč. Mergelės Apsilankymo bažnyčia

Jėzuitai

Kauno jėzuitų vienuolynas ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
Kražių buvęs jėzuitų vienuolynas bei kolegija ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Vilniaus buvęs jėzuitų noviciatas ir Šv. Ignoto bažnyčia
Vilniaus jėzuitų profesų namai ir Šv. Kazimiero bažnyčia
Vilniaus buvęs trečios probacijos jėzuitų vienuolynas ir Šv. Rapolo bažnyčia
Vilniaus jėzuitų Akademija ir Šv. Jono bažnyčia

Kamalduliai

Kauno (Pažaislio) buvęs kamaldulių (dabar - Šv. Kazimiero seserų) vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

Kapucinai

Dotnuvos (buvęs bernardinų) vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

Karmelitai:

Basieji karmelitai

Antalieptės buvęs basųjų karmelitų vienuolynas ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia.
Griškabūdžio buvusi basųjų karmelitų rezidencija ir Kristaus Atsimainymo bažnyčia
Kauno buvęs basųjų karmelitų vienuolynas ir Šv. Kryžiaus bažnyčia
Kudirkos Naumiesčio buvęs basųjų karmelitų vienuolynas ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
Linkuvos buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
Tabariškių buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia

Senosios regulos karmelitai

Kėdainių buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas ir Šv. Juozapo bažnyčia
Pumpėnų buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
Vilniaus buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
Vilniaus buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas ir Visų Šventųjų bažnyčia
Vilniaus buvęs basųjų karmelitų vienuolynas ir Šv. Teresės bažnyčia

Kotrynietės

Krakių kotryniečių vienuolynas

Laterano kanauninkai

Vilniaus buvęs Laterano kanauninkų vienuolynas ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

Marijonai

Jonavos buvęs marijonų (vėliau - trinitorių) vienuolynas ir Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
Marijampolės marijonų vienuolynas ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia

Misionieriai

Vilniaus buvęs misionierių vienuolynas ir Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia

Pijorai

Panevėžio buvęs pijorų (vėliau - marijonų) vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia
Dūkštų buvęs pijorų vienuolynas ir Šv. Onos bažnyčia

Pranciškonai konventualai (Mažesnieji broliai konventualai)

Kauno buvęs pranciškonų konventualų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia
Norviliškių buvęs pranciškonų konventualų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos bažnyčia
Vilniaus pranciškonų (Mažesniųjų brolių konventualų) vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Dievo Motinos Ėmimo į Dangų bažnyčia

Rokitai

Kauno buvęs rokitų (vėliau - šaričių, dabar - marijonų) vienuolynas ir Šv. Gertrūdos bažnyčia
Vilniaus buvęs rokitų (vėliau - marijavičių) vienuolynas ir Šv. Stepono bažnyčia

Stačiatikiai

Vilniaus stačiatikių vienuolynas ir Šv. Dvasios cerkvė

Trinitoriai

Vilniaus (Trinapolio) buvęs trinitorių vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia
Vilniaus (Antakalnio) buvęs trinitorių vienuolynas ir Viešpaties Jėzaus bažnyčia

Vizitės

Vilniaus buvęs vizičių vienuolynas ir Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia


  bėcėlinė rodyklė erminų žodynėlis iteratūra eidinio informacija urinys


© Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.  Adresas ryšiams: Irena.Galvydyte@vda.lt
Svetainę tvarko Matematikos ir informatikos instituto Multimedia centras humanitarams

Tinklalapis atnaujintas
2000.05.17